Vinnere av gavepremier 2020

Det var 2016 som deltok og var med på trekningen av gavepremier. Liste over alle vinnere kan lastes ned her.

Last ned liste

Sandvika tur G er satt ut!

Vi har økt antall poster fra 6 til 10 og de vil stå ute til 18. oktober.

Nytt for denne turen er at det er QR koder på alle postene som gjør det enkelt å klippe. Du må laste ned en App på mobilen fra Google play eller App store. Søk etter "Turorientering"

Flytting av postene R05 og R06!

Vi har desverre måttet flytte 2 poster på Eineåsen, du kan laste ned utsnitt av kartet med de nye postplasseringene her: Last ned kartutsnitt

Flaggspretten har i år 11 kart i konvolutten og 5 turer som er gratis og kan lastes ned her eller fra Tur-o på nett. Det er 20 turforslag og 4 månedens poster med tilsammen 163 poster.

Vis graderinger Vis tidsperioder Nedlasting av kart.

Turer og poster

Postene er merket i terrenget med et orienteringsflagg påført postens nummer og kode.

NB! For å redusere smittefaren er det ikke hengt opp stifteklemmer i år.

Turene A, B, C, D, E og G er markert med stolper med en informasjonsplate på toppen med postnummer og kode.

Vis tidsperioder

Kontrollkortene

Det er tre kontrollkort, hvor turene er fordelt. Kontrollkortene har beskrivelse av terrengdetaljen hvor posten er plassert, samt postens poengverdi. Noter ned koden på kontrollkortet der postens nummer står, eller ta bilde av koden.
Du kan da registrere posten på Tur-o på nett. Vi håper at flest mulig gjør dette for å lette oppgavene våre.

Familier som har behov for flere kontrollkort kan skrive dette ut herfra: Nedlasting av kontrollkort.
Registrering av poster gjøres her: Tur-o på nett.

Kulturminneposter

På noen av postene henger det et oppslag med omtale av et kulturminne som posten er plassert ved, eller ligger i nærheten av.

Miljø, dyrket mark og båndtvang

Gå ikke over dyrket mark! Hold grinder lukket!
La rugende fugl og dyrelivet være i fred!
Husk båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august!
NB! Les om utvidet båndtvang enkelte områder i Bærum. (Kolsås og Vestmarka)

Les om båndtvang i Bærum.

Bestille gavekort

Her kan du bestille gavekort. Det koster fortsatt bare kr. 450,-
De som får gavekort vil få tilsendt Flaggsprett konvolutten for 2020 med en gang denne er pakket.Normalt ca. 3 uker før sessongstart.

Kjøp av gavekort

Merkekrav

Postene har ulike poengverdier ut fra vanskegrad / avstand. Hva merkekravene er kan du se her. Poeng fra andre tur-o-arrangement kan telle med. Har du greid kravene til merket flere ganger, vil det kvalifisere til plakett for hvert femte år. Kravene til plaketter ligger på vår hjemmeside. Merker og plaketter er gratis, men må hentes på sesongavslutningen (ingen postforsendelse). Det er ønskelig at alle kontrollkort sendes inn for registrering innen 25. oktober selv om du ikke ønsker merket.

Vis merkekrav Innsending av kontrollkort.

INFO! INFO!

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å være aktive og gå tur.
Dette er viktig både for fysisk og psykiske helse, og ikke minst viktig i disse tider. Turorientering er en aktivitet alle kan være med på. Her går man alene, to og to eller sammen med kjernefamilien.

NB! Ut fra smittehensyn har vi fjernet stifteklemmene på postene. Ta med blyant og noter koden på kontrollkortet eller ta bilder. Når du er hjemme registreres postene på nettet: Tur-o på nett.

Tur A, B, C, D, G og M

Disse turene er gratis og kan lastes ned her eller på Tur-o på nett.

Nedlasting av kart.

Månedens poster

Månedens post vil kunne lastes ned 1 uke før den blir satt ut. Disse vil KUN stå ute den aktuelle måneden. Det er 4 poster som er plassert på forskjellige kart i mai, juni, august og september.

Last ned månedens kart

Klippe/registrere poster for en gruppe eller en familie

Det er blitt mulig å opprette grupper eller familier. Dette gjør at man ikke lengere trenger å logge inn for hver enkelt i en familie eller gruppe for å registrere poster.

NB! Forskjellen er at "Familie" gruppe så trenger ikke hvert familiemedlem egen e-post!

Forklaring på hvordan opprette en familie eller gruppe og hvordan klippe for alle samtidig!

Opprette familie Opprette gruppe Klipping for familie eller gruppen

Turforslag og vanskegrad

Postene er plassert som forslag til turer i terrenget med varierende gradering. Poster som tilhører samme turforslag, er merket med samme bokstav i postkoden. Utsettingsdato varierer.

Vis graderinger Vis tidsperioder

Personer med funksjonsnedsettelser

I år har vi tatt ut 40 poster som passer spesielt for personer med funksjonsnedsettelser. Disse postene er merket med en stjerne i postbeskrivelsen på kontrollkortet. På turorientering.no er det et eget valg for å registrere seg som funksjonshemmet. De har egne merkekrav.

Vis merkekrav

Registrering av poster på nett

Vi oppfordrer imidlertid alle til å registrere postene via nettet. Logg deg inn på Tur-o på nett og registrer deg som bruker. Noter postflaggets kode når du er på tur. Når du kommer hjem, registreres posten ved å skrive inn koden på nettet. Dette gir deg god oversikt og er en stor fordel for arrangøren.

Tur-o på nett.

GPS-posisjoner på postene

Alle poster har GPS-posisjoner som kan lastes ned her:

GPS GPS

Parkering og kollektivtransport

Forslag til parkeringsplasser er angitt på kartene med en Ved parkering i boligstrøk ber vi dere ta hensyn til beboere og til fremkommelighet for øvrig trafikk. Det er også inntegnet nærmestebussholdeplass eller avstand til holdeplass og rutenummer.

Arrangørklubber og kontaktpersoner

Ta kontakt med klubbenes kontaktpersoner om du har spørsmål eller kommentarer til postene, oppdager manglende postflagg, stiftklemmer eller lignende.
Vi kan bli bedre med din hjelp!

Vis adresser og telefonnummer

Vi håper alle våre deltakere får en flott sesong,

med mange flotte turer i skog og mark.

Hilsen oss i Flaggspretten.