Flytte post L07!

Ny postplassering er merket med rød sirkel på kartet under. Vi måtte flytte posten fordi grunneieren ikke ville ha trafikk i området rundt gården og på selve åsryggen. Veiene in til søndre Nes gård, selve åsryggen samt stiene langs jordekantene er forbudte områder!

Flytte post L07

Årets opplegg

Flaggspretten har i jubileumsåret 14 kart i konvolutten, 7 gratis turer og 2 med kode som kan lastes ned her eller fra Tur-o på nett. Det er 24 turforslag og 4 månedens poster med tilsammen 215 poster.

Vis graderinger Vis tidsperioder

Turer og poster

Postene er merket i terrenget med et orienteringsflagg påført postens nummer og kode.
Turene A, B, C, D, E, F, G, K og M er markert med stolper med en informasjonsplate på toppen med postnummer og kode.

Registrere poster

GPS-posisjoner på postene

Det er tatt ut GPS posisjoner på alle postene. Disse kan lastes ned.
PS! På turene U og Ø på Burudvann er disse noe unøyaktige siden det er et kart som ble laget for 50 år siden.

image/svg+xml GPS posisjoner(.pdf) Exel GPS posisjoner(.xlsx)

Registrering av poster på nett

Vi oppfordrer imidlertid alle til å registrere postene via nettet. Logg deg inn på Tur-o på nett og registrer deg som bruker. Noter postflaggets kode når du er på tur. Når du kommer hjem, registreres posten ved å skrive inn koden på nettet. Dette gir deg god oversikt og er en stor fordel for arrangøren.

Tur-o på nett.

Miljø, dyrket mark og båndtvang

Gå ikke over dyrket mark! Hold grinder lukket!
La rugende fugl og dyrelivet være i fred!
Husk båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august!
NB! Les om utvidet båndtvang enkelte områder i Bærum. (Kolsås og Vestmarka)

Les om båndtvang i Bærum.

Tur A, B, C, F, G og K

Disse turene er gratis og kan lastes ned her eller på Tur-o på nett.

Turforslag og vanskegrad

Postene er plassert som forslag til turer i terrenget med varierende gradering. Poster som tilhører samme turforslag, er merket med samme bokstav i postkoden. Utsettingsdato varierer.

Vis graderinger Vis tidsperioder

Merkekrav

Postene har ulike poengverdier ut fra vanskegrad/avstand. Poeng fra andre tur-o-arrangement teller også. Har du greid kravene til merket flere ganger, vil det kvalifisere til plakett for hvert femte år. Merker og plaketter er gratis, men må hentes på sesongavslutningen (ingen postforsendelse).

Vis merkekrav Innsending av kontrollkort.

Kulturminneposter

På noen av postene henger det et oppslag med omtale av et kulturminne som posten er plassert ved, eller ligger i nærheten av. Det er også QR-koder på kartene for å laste ned mer informasjon om kulturminnene

Personer med funksjonsnedsettelser

I år har vi 63 poster som passer for personer med funksjonsnedsettelser. Disse postene er merket med Parkering i postbeskrivelsen på kartet. På turorientering.no er det et eget valg for å registrere seg som funksjonshemmet. De har egne merkekrav.

Vis merkekrav

Parkering og kollektivtransport

Forslag til parkeringsplasser er angitt på kartene med en Parkering. Ved parkering i boligstrøk ber vi dere ta hensyn til beboere og til fremkommelighet for øvrig trafikk. Det er også inntegnet nærmeste bussholdeplass eller avstand til holdeplass og rutenummer.

Månedens poster

Månedens post vil kunne lastes ned 1 uke før den blir satt ut. Disse vil KUN stå ute den aktuelle måneden. Det er 4 poster som er plassert på forskjellige kart i mai, juni, august og september.

Last ned månedens kart

Klippe/registrere poster for en gruppe eller en familie

Det er mulig å opprette grupper og/eller familier for å klippe for alle på en gang. Dette gjør at man ikke lengere trenger å logge inn for hver enkelt i en familie eller gruppe for å registrere poster.

NB! Forskjellen er at "Familie" gruppe trenger ikke hvert familiemedlem egen e-post!

Forklaring på hvordan opprette en familie eller gruppe og hvordan klippe for alle samtidig!

Opprette familie Opprette gruppe Klipping for familie eller gruppen

Arrangørklubber og kontaktpersoner

Ta kontakt med klubbenes kontaktpersoner om du har spørsmål eller kommentarer til postene, oppdager manglende postflagg, stiftklemmer eller lignende.
Vi kan bli bedre med din hjelp!

Vis adresser og telefonnummer

Bestille gavekort

Her kan du bestille gavekort. Det koster fortsatt bare kr. 450,-
De som får gavekort vil få tilsendt Flaggsprett konvolutten for 2021 med en gang denne er pakket. Normalt ca. 3 uker før sessongstart.

Kjøp av gavekort

Velkommen til en ny sesong 2021.
Håper alle våre deltakere får mange flotte turer i skog og mark.
Hilsen Flaggspretten.