Kontaktpersoner i Flaggspretten 2022

Hvis noen av salgsstedene mangler konvolutter, vennligst gi beskjed til en av kontaktpersonene under:
Hver av klubbene har en kontaktperson som har oversikt over plasseringene av postene.
Hvis du kommer til en post der det mangler postflagg, vær da vennlig å ringe eller sende e-post til kontaktpersonen for det aktuelle kartet.
Meld også fra dersom flagget er revet ned, er borte eller ligger på bakken.


Tilbake til hovedsiden