Vansklighets gradering av turorientering 2024
Kode Målgruppe/passer for Terrengtype Orienteringsteknisk nivå Tid og lengde
GRØNN
 • Nybegynnere
 • Krever ingen forkunnskaper
 • Turene er tilrettelagt for rullestol og barnevogn
 • Fottøy: Joggesko
 • Nærområder, parker og grøntarealer
 • Fast og jevnt underlag: Asfalt, grus- og skogsveier uten store hindringer
 • Lette stigninger
 • Helt uten erfaring
 • Postplassering på store tydlige detaljer og på ledelinjene
 • Et veivalg skal kunne nås med rullestol og barnevogn
 • 45-60min(gå tid)
 • 5-10 poster
 • 1,5-3 km
BLÅ
 • Nybegynnere
 • Krever noe kjennskap med kart
 • Bør ha med kompass for å orientere kartet
 • Fottøy: Joggesko/gode tursko
 • Lett og oversiktlig terreng
 • Turene går på sti eller fint terreng (jevnt underlag)
 • Lette til moderate stigninger
 • Nybegynnernivå
 • Veivalg langs tidlige ledelinjer og postplassering på og nær disse
 • Grov retningsorientering
 • 45-60min(gå tid)
 • 5-10 poster
 • 1,5-4 km
RØD
 • Litt vidrekommende
 • Krever kjennskap og erfaring med kart
 • Bør ha med kompass for grovorientering
 • Fottøy: Gode tursko/fjellsko
 • Alle terrengkategorier
 • Turene går på små stier og i terrengeet
 • Kan være korte, bratte stigninger, men løypene skal unngå de mest krevende partiene
 • Litt vidrekommende
 • Kunne bruke ledelinjer og bruke kort finorientering inn mot oppfangende detaljer
 • Kunne orientere etter tydelige høyder og noe kurveorientering
 • 1-3 t(gå tid)
 • 8-12 poster
 • 3-6 km
SORT
 • Vidrekommende
 • Krever god kjennskap med kart
 • Bør ha med kompass for finorientering
 • Fottøy: Joggesko/gode tursko
 • Alle terrengkategorier
 • Turene går i terreng
 • Kan være toppturer med sterke stigninger
 • Vidrekommende
 • Få eller ingen ledelinjer
 • Få eller ingen oppfangende detaljer
 • Krever nøyaktig kompasskurs
 • Må beherske kurveorientering
 • 1 1/2 - 4 t(gå tid)
 • 8-15 poster
 • 3-10 km
Tilbake til hovedsiden