Nedlasting av månedens post 2022

For å være sikker på å kunne skrive ut disse kartene fra egen datamaskin så må siste versjon av Adobe Reader være innstallert på maskinen. Last ned her. GRATIS

Jorbærhaugen Utveksling Posten

Holmevasshytta

Holmevasshytta som bla ble brukt under krigen. Jfr. også historielagets tavle som er plassert der hytta lå. Bildet viser overlevering av kurerpost foran Holmevasshytta i Lommedalen. Jan Tenvig kommer opp fra byen for å overlevere kopi av dokumenter fra justisminister Riisnes' kontor til Oluf Reed Olsen. Ilposten gjaldt nazistenes aksjon mot studentene.

Nedlasting av månedens post JUNI.
Ikke tilgjengelig før 25. mai.

Nedlasting av månedens post AUGUST.
Ikke tilgjengelig før 25. juli.

Nedlasting av månedens post SEPTEMBER.
Ikke tilgjengelig før 25. august.


Tilbake til hovedsiden