Nedlasting av månedens post 2022

For å være sikker på å kunne skrive ut disse kartene fra egen datamaskin så må siste versjon av Adobe Reader være innstallert på maskinen. Last ned her. GRATIS

Nedlasting av månedens post MAI er ikke mulig lenger.

Nedlasting av månedens post JUNI er ikke mulig lenger.

Trulsrud kartet

Trulsrudkollen

Månedens post i august er lagt til toppen av Trulsrudkollen som er 388 m.o.h. Trulsrudkollen har en særegen form i det kollen er omgitt av høye stup på alle kanter, men ikke mot nord. Vi har flere ganger lagt Flaggsprettposter på de lavere områder av kollen, men ikke på toppen. Vi anbefaler å benytte stien opp fra nord og fortsette mot syd over kollen. Det vil gi dere flere mulige sti-veivalg tilbake. Et alternativ er også å gå inn fra Goslia i øst.

Nedlasting av månedens post SEPTEMBER.
Ikke tilgjengelig før 25. august.


Tilbake til hovedsiden