Det gjelder din egen sikkerhet, så les dette nøye!

Skogen er meget vakker, men den er ikke fri for farer. Kryssing av et hogtsfelt, en myr, opp eller ned bratte skrenter, hull i bakken dekket av lyng - dette er steder hvor et uhell kan gjøre deg ubeveglig. Det å stole på mobiltelefonen er en falsk trygghet. Det er nok å fordype seg litt i en av dalene og telefonforbindelsen er borte. Man kan vandre i skogen i 6, 7, ja gjerne 9 timer uten å møte en levende sjel. Skal du ut i skogen for å drive turorientering alene, så bør du respektere den gamle fjellreglen :

Si fra hvor du går!

Fremgangsmåten vi anbefaler er meget enkel. Når du har valgt det området og de poster du vil oppsøke, så ringer du eller sender en melding til din datter eller din venn, slik som for eksempel:

Hallo, Sollihøgda, postene X01 til X10, hilsen - Ole

når du er ferdig med turen så sender du en ny melding, for elsempel slik:

OK, flott tur - god natt - Ole

Skulle din venn eller barn ikke høre fra deg innen kl. 22:00 - 23:00, kan vedkommende kontakte politiet.

HUSK!!!!

Gå ikke over dyrket mark! Hold grinder lukket!
Vær oppmerksom på plantefelt og vis respekt for andres eiendom!
La rugende fugl og dyrelivet være i fred!
Husk båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august!

NB! Les om utvidet båndtvang enkelte områder i Bærum. (Kolsås og Vestmarka) Les om båndtvang i Bærum.

Tilbake til hovedsiden