Påmelding til sesongavslutning


NB! Vi sender ikke ut plaketter eller merker, de MÅ hentes denne kvelden!


Navn:
Du må skrive inn et gyldig navn. Minimum 2 bokstaver!! Ikke mer en 20 bokstaver!! Du må skrive inn et gyldig navn. Minimum 2 bokstaver!! Maximum 30 bokstaver!!
E-post adresse:
Du må gi inn en e-post adresse! Ikke gyldig format.
Hvor mange år har du deltatt:
Du må skrive inn en verdi! Du kan bare skrive inn tall! Du har skrevet inn et tall som er mindre en 1. Du har gått over grensen av år.(50).
Ønsker du å få merket på avslutningen:
Du må velge Ja eller Nei.
Ønsker du plakett på årsavslutningen:

Tilbake til hovedmenyen